Melankoliaa Rovinjin auringossa

Nottingham Trentin yliopiston organisoima Memory, Nostalgia, Melancholy. Re-imagining Home in a Time of Mobility -workshop järjestettiin vaikuttavissa puitteissa Istrian niemimaalla Kroatiassa sijaitsevassa Rovinjin kaupungissa 5.-6.9.2015. Design-hotelli Lonen mustalla sisustettu konferenssisali oli sopiva paikka mollivoittoisten teemojen tarkasteluun. Samaan aikaan aurinko helotti ulkona pilvettömältä taivaalta. Workshop oli houkutellut osallistujia ympäri maailmaa, aina Taiwanista ja Yhdysvalloista asti. Koska osallistujien määrä oli kuitenkin vajaat kaksikymmentä, niin tunnelma oli intiimi ja keskustelulle suotuisa.

Seminaari alkamassa.
Seminaari alkamassa.

Kahden päivän aikana työpajan keskeisiä teemoja muistia, nostalgiaa, melankoliaa, muuttoliikettä ja kotia lähestyttiin sekä teoreettisin pohdinnoin että empiirisenä ilmiönä. Skaala ulottui lacanilaisesta psykoanalyysistä omakohtaisiin kokemuksiin pakolaisuudesta. Monessa esitelmässä käsiteltiin tällä hetkellä useissa yhteiskunnissa vallalla olevaa menneisyyden ”parempiin” aikoihin ja tapoihin kohdistuvaa nostalgiaa, joka ilmenee muun muassa monenlaisina taantumuksellisina ajatusrakennelmina.  Tällaista nostalgiaa ilmensivät nuorten venäläisten muotisuunnittelijoiden sotaa ja patriotismia ihannoivat luomukset Ekaterina Kalininan esitelmässä, Ranskassa ilmestyneet valtion alamäkeä kuvaavat poleemiset kirjoitukset, joista puhui Jo McCormack sekä suomalaisten maskulinistien blogit Tuija Sareman puheenvuorossa.

Lubljana
Lubljanan keskustaa.

Workshop alkoi suomalaisittain mielenkiintoisesti, kun tapahtuman järjestäjä Maja Mikula puhui muun muassa karjalan evakoiden kokemuksista heidän palatessaan kotikyliinsä järjestetyillä kotiseutumatkoilla. Ensimmäisen päivän ohjelmassa olivat myös Tuija Saresman ja allekirjoittaneen esitelmät. Tuijan esitelmä Fictitious Memories of the Nostalgic Past in the Blogs of Men’s Rights Activists kirvoitti runsaasti keskustelua ja esimerkiksi Jo McCormack Nottingham Trentin yliopistosta näki yhteyden maskulinistiblogien ja Ranskan valtion alennustilaa kuvaavien kirjoitusten patriarkaalisissa asenteissa.  Omassa esitelmässäni puhuin Aku Louhimiehen melankolisesta Suomi-kuvasta tuoden esiin muun muassa sen, että Louhimiehen kuvaamasta Suomesta solidaarisuus ja yhteisöllisyys ovat kadonneet ja että samanaikaisesti Louhimiehen elokuvista puuttuu kuitenkin nostalgia.

Matkalla Ljubljanasta Triesten kautta Rovinjiin konferenssiin. Kolme maata yhdessä vuorokaudessa siis!
Matkalla Ljubljanasta Triesten kautta Rovinjiin konferenssiin. Kolme maata yhdessä vuorokaudessa siis!

Hankkeemme keskeinen käsite, belonging, ponnahti esiin useissa esitelmissä, tosin ilman sen perusteellisempaa haltuunottoa. Kuitenkin suurin osa esitelmistä kytkeytyi tavalla tai toisella kuulumisen ja kiinnittymisen teemoihin niin nykyhetkessä kuin menneisyydessäkin näkökulmien vaihdellessa yhteiskuntatieteistä kulttuurintutkimukseen ja taiteentutkimukseen.

Järjestävän yliopiston Maja Mikula toivoi, että workshop saisi jatkoa tulevina vuosina, mikä on meidän näkökulmastamme erittäin kannatettava ajatus. Vaikka musta huone oli workshopin aiheiden kannalta mitä sopivin, niin toivottavasti seuraavassa tapaamisessa on tilaisuus nauttia Istrian auringosta ja maisemista vähän enemmän!

Leave a Comment