Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices 6–8.5.2015, Helsinki

Arts of Belonging -hankkeen tutkijat Tuuli Lähdesmäki ja Antti Vallius osallistuivat kansainväliseen Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices -konferenssiin Helsingissä 6–8.5.2015.

http://www.culturalsustainability.eu/final-conference

Konferenssin virallinen vastaanotto järjestettiin Helsingin Kaupungintalon juhlavissa tiloissa.
Konferenssin virallinen vastaanotto järjestettiin Helsingin Kaupungintalon juhlavissa tiloissa.

 

Tuuli tarkasteli esitelmässään The EU heritage politics and the governance of a European cultural heritage muun muassa kulttuuriperinnön kulttuurista identiteettiä ja kuulumisen tunteita vahvistavia ulottuvuuksia sekä näiden roolia yhteisöjen kestävyyden näkökulmasta.

Antti puolestaan keskittyi esitelmässään Landscapes of belonging ympäristön kuvallisiin esityksiin ja niiden luomien mielikuvien sekä itse ympäristön kuvaamisen vaikutuksiin muodostettaessa paikkaan kiinnittymisen ja kuulumisen tunteita. Tämän lisäksi esitelmän tavoitteena oli myös avata näkökulmia, joiden avulla kuvista ja ympäristön kuvaamisesta saavutettua tietoa voisi hyödyntää kulttuurisesti kestävän ympäristön suunnittelussa, kehittämisessä ja suojelussa.

Päättäjäisillallinen Tenaille von Fersenissa Suomenlinnassa.
Päättäjäisillallinen Tenaille von Fersenissa Suomenlinnassa.