Maantieteen päivät: Muutoksen ekologiat, Tampereen yliopisto 29.–30.10.2015

Arts of Belongin oli mukana viime syksyn Maantieteen päivillä Antin osallistuessa työryhmään Kulttuuriympäristö nyt – Kankeita kategorioita vai käytäviä paikan ytimeen. Päivien laadukkaista kutsuvierasluennoista vastasivat professorit Simin Davoudi otsikolla Resilient self and the governmentality of unknown sekä Clive Barnett otsikolla Geography and the priority of injustice.

 http://www.uta.fi/jkk/maantieteenpaivat2015/index.html

Esitelmässään Tila, kuva, kuuluminen Antti pohti kuvan roolia siinä, miten ihmiset pystyvät kiinnittymään ja tuntemaan kuuluvansa johonkin tiettyyn paikkaan jatkuvasti muuttuvassa omassa elinympäristössään. Aihe solahti hyvin työryhmän muihin esityksiin, joissa käsiteltiin muun muassa kulttuuriympäristön käsitettä ja sen käyttöä, maisemanhoitoalueita kulttuurimaiseman suojelun välineinä sekä eri tutkimuksissa hevosten, graffitien ja rautateiden asemaa tämän päivän kulttuuriympäristöissä. Loppupuheenvuoron piti työryhmän puheenjohtaja, maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen, joka veti yhteen päivän esitykset. Tämän pohjalta voitiin todeta ennen kaikkea erovaisuuksia hallinnon jäykissä ja yksiulotteisissa sekä tutkijoiden monitasoisissa kulttuurimaiseman määrittelytavoissa.