Rajojen sulkemisista ja ylityksistä

Tutkimushankkeemme oli komeasti edustettuna Oulussa 3.-4.12.2015 pidetyillä Kulttuurintutkimuksen päivillä, joiden teema oli Rajat. Työryhmäesittelyä kirjoitaessamme mietimme, että jos tämä meitä askarruttava kiinnittymisen ja kuulumisen materiaalisuuden ja affektiviisuuden tematiikka ei innosta ketään tarjoamaan esitystä, niin voidaanhan me itse puhua ja toivoa, että saadaan ainakin muutama kuulija.

Toisin kävi. Tarjokkaita tuli niin paljon, että päädyimme pitämään kolme sessiota, ja silti jouduimme hylkäämään kiinnostavia esityksiä. Sessiot olivat (I) Toimijuus, sukupuoli ja intersektionaalisuus, (II) Kulttuurituotteet, representaatiot, affektit ja (III) Paikka, alue, identiteetti. Meillä on aikeissa toimittaa kirja, jossa julkaistaan näidenkin esitysten pohjalta muokattuja artikkeleita, joten tässä ei esityksistä sen enempää. Paitsi kehaisenpa vielä: vaikka aiheiden kirjo ulottui kollektiivisesta biografiasta queer-zine-kulttuuriin, transkulttuurisesta kuulumisesta Turun yliopiston osakuntiin, esitykset limittyivät yhteen uskomattoman hyvin.

Päivien pääpuhujista professori Anssi Paasi puhui siitä, miten kriittinen (raja)tutkimus perustuu anti-imperialismille ja antinationalismille. Professori Sanna Karkulehto puolestaan kysyi, miten suhtautua kärsimykseen vakavasti, ja onko rakentava erojen ja rajojen politiikka ylipäänsä mahdollista. Molemmat esitelmät olivat painavia ja ilahduttavan kantaaottavia.

Keynote-luennolta: Professori Anssi Paasi ja rajakirjallisuutta.
Keynote-luennolta: Professori Anssi Paasi ja rajakirjallisuutta.

Iltaohjelmakaan ei jättänyt kylmäksi. Kun olimme tutustuneet Meeri Koutaniemen ja Kalervo Palsan kieltämättä provokatiivisiin näyttelyihin Oulun taidemuseolla, siirryimme naapuriravintola Tubaan nauttimaan illallisesta, Rommakon folk’n’rollista ja monilahjakkaan Kuisma Korhosen monenkielisistä ja -tyylisistä lauluista. Kuten usein konferensseissa, juuri vapaamuotoinen illanvietto on iloisten jälleennäkemisten ja uusien tuttavuuksien tila.

Kaiken kaikkiaan nämäkin päivät – kuten Kulttuurintutkimuksen päivät aina – onnistuivat yhdistämään kriittistä pohdintaa ja kantaaottavuutta, otsa rypyssä paneutumista ja keveyttä ja hauskanpitoa. Ehkä parhaiten jäi mieleen toisen päivän paneelikeskustelu Rajat/on, joka huipentui yleisönkin mukaansa temmanneeseen mielipiteenvaihtoon tutkimuksen ja aktivismin suhteesta, ”suomalaisuuden” inklusiivisuuden mahdollisuudesta ja tutkijoidenkin osallistumisesta arkisin teoin vieraanvaraisuuden etiikkaa tukeviin tempauksiin. Tematiikka sopikin hienosti kulttuurintutkimuksen seminaariin, onhan kulttuurintutkimus aina jo lähtökohtaisesti poliittista ja emansipatorista.

Minna Rainio paneelikeskustelussa
Minna Rainio näyttää paneelikeskustelussa osia hänen ja Mark Robertsin videoteoksista Rajamailla ja Maamme.

Moni muukin puhuja ansaitsisi tulla mainituksi, mutta päätän raporttini Vaasan yliopiston rehtori Suvi Ronkaisen kommenttiin siitä, miten monitieteisyys ei tarkoita väliin putoamista vaan osallisuutta moniin keskusteluihin. Tämä ajatus voisi toimia meidänkin tutkimusporukkamme mottona.

Leave a Comment