Rodusta, rodullistamisesta ja antirasismista

ETMU-päivät, 26. – 27.10.2017, Jyväskylän yliopisto.

Tuija Saresma toimi Sari Pöyhösen ohella ETMU-päivien toisena puheenjohtajana. Julkaisemme tässä Tuijan suomeksi lausumat konferenssin alkusanat. Sari Pöyhönen toivotti kansainväliset vieraat tervetulleiksi englannin kielellä.

Hyvät konferenssivieraat!

”Suomi on kaikille tasa-arvoinen maa.” ”Ei meillä ole rasismia.”

Näitä lauseita on toisteltu kyllästymiseen asti. Niiden uskottavuuden viimeisetkin rippeet karisevat, kun seuraa mediasta tai ihan lähiympäristössään, mitä maassamme tapahtuu juuri nyt.

Niin kutsutun pakolaiskriisin – vaikka oikeastaan kyseessä oli Euroopan kriisi – jälkimainingeissa tuntuu usein unohtuvan, että liikkeellä olevat ihmiset eivät ole vain maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita, saati ihmisvirtoja, kasvottomia massoja tai jopa tuhoisia tulvia. Jokaisella on omat syynsä liikkeelläoloon, oma tarinansa.

Muuttoliikkeen tutkijat ovat nostaneet esille liikkuvuuden maantieteellisiä ja taloudellisia syitä. Muuttajilla on myös esimerkiksi koulutuksen suhteen erilaisia lähtökohtia: korkeasti koulutettu maailman metropoleissa työskentelevä ex-pat on eri asemassa kuin siirtotyöläinen, sotaa pakeneva perhe eri asemassa kuin Ivy League -yliopiston opiskelija.

Muuttajien uskonnollisista eroistakin on puhuttu – on esimerkiksi toivottu, että Suomeen tulisi vain yhden tietyn uskonnon edustajia. – Ei varmaan tarvitse sanoa, minkä uskontokunnan jäseniä Kristillisdemokraatit tai Perussuomalaiset maahamme suvaitsisivat.

Viime vuonna Joensuussa ETMU-päivillä, jotka järjestettiin yhdessä Sukupuolentutkimuksen seuran kanssa, teemana olivat sukupuolittuneet liikkuvuudet. Muuttajien eroista siis puhutaan.

Yksi muuttajia erottava ja heitä vallan suhteen hierarkkisesti asemoiva ero tuntuu kuitenkin olevan tabu. Sanon sen nyt ääneen. Ihonväri. Ei siis vain niin sanottu etninen tausta, vaan ”rotu”.

ETMU Agora
ETMU-päivät järjestettiin Jyväskylän yliopiston Agorassa. Ensilumi ilahdutti ulkomaisia konferenssivieraita. Kuva: Tuija Saresma.

Käsitys eri roduista ja niiden oletetusta hierarkiasta on tietenkin osoitettu toistuvasti vääräksi. Silti ”rotu” jatkaa elämäänsä: vanhat rotuopit nostavat rumaa päätään ja uusia muotoja syntyy.

Rotu ja siihen liittyvät vallan ja alistuksen prosessit vaikuttavat meihin riippumatta siitä, puhummeko rodusta vai emme. Rasismi on päivänpolttava aihe, eikä kukaan voi enää rehellisesti väittää, etteikö Suomessa olisi rasismia. Myös valkoisuuden oletettua neutraaliutta on syytä tuoda näkyväksi ja purkaa.

Rotu käsitteenä on ongelmallinen. Juuri siksi se pitää nostaa pöydälle: kriittiseen keskusteluun, käsitteelliseen tarkasteluun, kohdattavaksi ja purettavaksi. Me kaikki osallistumme rodullistamiseen, rodullistamme ja tulemme rodullistetuiksi – jatkuvasti, tahtoen tai tahtomattamme, tiedostaen tai tiedostamatta. Tutkijoina meidän velvollisuutemme – suorastaan pakko – on analysoida rotua ja sen performatiivisuutta.

Haluamme, että näillä ETMU-päivillä voimme puhua avoimesti, kriittisesti ja rakentavasti ”rodusta” käsitteenä ja rodullistamisesta käytäntöinä. Pyydämme: puhutaan ääneen siitä, miten ”rotu” pitäisi ajatella, miten sitä pitäisi käsitellä. Puhutaan rasismista sen oikealla nimellä. Ja etsitään ja tehdään tilaa antirasismille.

Uskomme keynote-luentojen, työryhmien ja esitelmien aiheiden perusteella, että näin myös tapahtuu.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tulevien päivien keskusteluihin!

Hayder Isam Yas
ETMU-tunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna Right to Live -kollektiiville. Kuvassa palkintoa vastaanottamassa Hayder Isam Yas. Palkinnon ojensivat Leinonen ja Sari Pöyhönen. Kuva: Tuija Saresma.