Merkityksellinen menneisyys

Menneisyyspolitiikat-konferenssi ja sitä edeltänyt tohtorikoulutettavien työpaja kokosi yhteen tutkijoita varsin poikkitieteellisesti, hyvin moninaisin tutkimusintressein. Konferenssissa pidettyjen esitelmien, niistä ja väitöskirjatyöpajateksteistä virinneiden keskustelujen ja paneelikeskustelun ehtymätön kiinnostavuus kumpusi juuri lukuisista erilaisista tarkastelukulmista, joista kaikilla oli kuitenkin yhteinen perusta: kiinnostus niihin monimuotoisiin kytköksiin, joita menneisyydellä on nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Aihetta jäsenneltiin esimerkiksi muistamisen, muistojen, nostalgian, kuulumisen ja kiinnittymisen käsitteillä.

Arkielämässä kuulee usein kannustavaksi ja optimistiseksi tarkoitetun sanonnan, jonka mukaan mennyt on menneisyyttä, eikä sillä siten ole enää merkitystä. Menneisyyden sijasta katse tulisi kiinnittää tiiviisti tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, sillä vain niiden nähdään olevan vaikutusmahdollisuuksiemme rajoissa. Menneisyyspolitiikkoihin keskittynyt konferenssi kuitenkin kumosi, vähintäänkin kyseenalaisti, tämän sanonnan merkityksen.

Eri tieteenalojen ja eri näkökulmia esittelevien tutkijoiden puheenvuorot nostivat esiin menneisyyden merkityksen vähintään yhtä suurena kuin tämän hetken tai tulevan. Menneisyys on ensinnäkin nykyhetkemme pohja: tätä hetkeä juuri tällaisena kuin sen nyt koemme, ei olisi ilman sitä edeltäneitä tapahtumia. Myös tulevaisuuden suunnitelmamme peilautuvat niihin valintoihin, joita menneisyydessä olemme tehneet, ja niihin onnistumisiin tai epäonnistumisiin, joita näistä valinnoista on seurannut. Nykyhetkeen ja tulevaan suunnataksemme ja tässä ajassa esiin nousevia ilmiöitä tarkastellaksemme meidän on oltava selvillä ennen kaikkea siitä, mitä on tapahtunut ennen tätä hetkeä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että tämänhetkiset ja tulevat tutkimuksemme määrittelevät ja koostavat tulevaisuuden menneisyyttä. Näin ollen menneisyyden merkitys on ohittamaton, ja kuten konferenssissa kävi ilmi, tieteenalasta tai tutkimuskohteesta riippumaton.

 Erika Miettinen