Julkaisut

Hankkeen uusimmat julkaisut:

Hiltunen, Kaisa & Saresma, Tuija & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti (2017) Brändätty maa. Suomi 19:llä vuosisadalla, Maabrändiraportti ja This Is Finland kansakunnan näyteikkunoina. Teoksessa Mari Mäkiranta, Ulla Piela ja Eija Timonen (toim.), Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin, s. 282–301.

Saresma, Tuija (2017) Väkivaltafantasiat ja pelon politiikka. Sukupuolitetun ja sukupuolittavan verkkovihapuheen luentaa. Teoksessa Sanna Karkulehto & Leena-Maija Rossi (toim.), Sukupuoli ja väkivalta. Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa, s. 221–246. Helsinki: SKS.

Hiltunen, Kaisa (2017) “The Aesthetics and Politics of Melancholy in the Films of Aku Louhimies, Frozen Land and Frozen City”. In Mikula, Maja (toim.), Remembering Home in a Time of Mobility: Memory, Nostalgia and Melancholy. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 111–132.

Saresma, Tuija (2017) Fictitious Memories of the Nostalgic Past: Racialised Gender Melancholy in the Manosphere. Teoksessa Maja Mikula (toim), Remenbering Home in a Time of Mobility. Memory, Nostalgia, and Melancholy, 151–165. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Hiltunen, Kaisa ja Sääskilahti, Nina (2017) Post Memory and Cinematic Affect in The Midwife, Journal of Aesthetics and Culture, vol. 9, issue 1. http://www.tandfonline.com/toc/zjac20/9/1?nav=tocList

Sääskilahti, Nina (2017) Reframing Belonging. Affective Localism and the Early Fiction of Reino Rinne. Acta Borealia 34: 1, 1-13.

Tuija Saresma (2017) Sananvapaus, vihapuhe ja sananvastuu. Teoksessa Kari Enqvist, Ilari Hetemäki & Teija Tiilikainen (toim.), Kaikki vapaudesta, s. 35–53. Helsinki: Gaudeamus.

Hiltunen, Kaisa (2016) Hetkiä elämän virrasta. Kerronnallinen ja kokemuksellinen aika Joki-elokuvassa, Lähikuva, nro 3. http://journal.fi/lahikuva/article/view/59497

Hiltunen, Kaisa (2016) Encounters with Immigrants in Recent Finnish Feature Films, Journal of Scandinavian Cinema, vol. 6, issue 3, pp. 235–252.

Tuija Saresma (2016) Vihan ja kaunan tunneyhteisöt: Timo Hännikäisen Ilman-kokoelman affektiivinen esseistiikka. Teoksessa Anna Helle & Anna Hollsten (toim.), Tunteet ja tuntemukset suomalaisessa kirjallisuudessa, s. 221–246. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tuija Saresma & Koko Hubara (2016) Anastamista vai arvostamista? Dialogi kulttuurisesta omimisesta. Koneen säätiön Rohkeus-blogi 7.9.2016.

Tuija Saresma (2016) ’Close the Borders’. Affective Nationalism in Digital Echo Chambers. http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wp-content/uploads/2016/08/TuijaSaresma-sp7-dpaper.pdf

Antti Vallius (2016) Picturing Belonging. A Photography-based Approach to Exploring Place Relations. http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wp-content/uploads/2016/08/AnttiVallius-sp7-dpaper.pdf

Tuuli Lähdesmäki & Tuija Saresma (2016) Emotive Strategies and Affective Tactics in ’Islam Night’. Teoksessa Public and Political Discourses of Migration. International Perspectives. Toim. Amanda Haynes, Martin J. Power, Eoin Devereux, Aileen Dillane & James Carr. London: Rowman & Littlefield.

Tuuli Lähdesmäki, Tuija Saresma, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Nina Sääskilahti, Antti Vallius & Kaisa Ahvenjärvi (2016) Fluidity and flexibility of “belonging”: Uses of the concept in contemporary research. Acta Sociologica 0001699316633099, first published on March 17, 2016 as doi:10.1177/0001699316633099.

Sääskilahti, Nina (2016) Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus. Tahiti – taidehistoria tieteenä 1/2016.

Vallius, Antti (2016) Tila, kuuluminen ja kuva. Tahiti: Taidehistoria tieteenä 1/2016 http://tahiti.fi/01-2016/tieteelliset-artikkelit/tila-kuuluminen-ja-kuva/

Hankkeen tutkijoiden julkaisut tekijän mukaisessa aakkosjärjestyksessä:

Hiltunen, Kaisa (2014) Umur, maisema ja sukupuoli. Teoksessa: Maisemassa. Sukupuoli ja kansallisuus suomalaisuuden kuvastoissa, Saresma, Tuija ja Saara Jäntti (toim.) , Jyväskylä: Nykykulttuuri, 59–91.

Hiltunen, Kaisa (2016) Hetkiä elämän virrasta. Kerronnallinen ja kokemuksellinen aika Joki-elokuvassa, Lähikuva, nro 3. http://journal.fi/lahikuva/article/view/59497

Hiltunen, Kaisa (2016) Encounters with Immigrants in Recent Finnish Feature Films, Journal of Scandinavian Cinema, vol. 6, issue 3, pp. 235–252.

Hiltunen, Kaisa ja Sääskilahti, Nina (ilmestyy keväällä 2017) Post Memory and Cinematic Affect in The Midwife, Journal of Aesthetics and Culture, vol. 9, issue 1. http://www.tandfonline.com/toc/zjac20/9/1?nav=tocList

Jäntti, Saara, Saresma, Tuija, Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti (2014) Rajatut maisemat. Teoksessa: Maisemassa: sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, Tuija Saresma & Saara Jäntti  (toim). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Sanna Karkulehto & Tuija Saresma & Hannele Harjunen & Johanna Kantola (2012) Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus – Kvinnoforskning 4 (2012), 16–27.

Tuuli Lähdesmäki & Tuija Saresma (2016) Emotive Strategies and Affective Tactics in ’Islam Night’. Teoksessa Public and Political Discourses of Migration. International Perspectives. Toim. Amanda Haynes, Martin J. Power, Eoin Devereux, Aileen Dillane & James Carr. London: Rowman & Littlefield.

Tuuli Lähdesmäki, Kaisa Ahvenjärvi, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Nina Sääskilahti, Tuija Saresma ja Antti Vallius (2014): Mapping the Concept(s) of Belonging. Teoksessa Stuart Picken, & Jerry Platt (toim.) ACCS2014. The Asian Conference on Cultural Studies, Conference Proceedings 2014, 85–99. Nagoya: The International Academic Forum. (http://iafor.org/Proceedings/ACCS/ACCS2014_proceedings.pdf)

Lähdesmäki, Tuuli, Tuija Saresma, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Nina Sääskilahti, Antti Vallius ja Kaisa Ahvenjärvi (2016) Fluidity and Flexibility of ‘Belonging’. Uses of the Concept in Contemporary Research. Acta Sociologica 0001699316633099, first published on March 17, 2016 as doi:10.1177/0001699316633099.

Lähdesmäki, T. (2016, hyväksytty julkaistavaksi) Narrativity and intertextuality in the making of a shared European memory. Journal of Contemporary European Studies.

Lähdesmäki, T. (2016, hyväksytty julkaistavaksi) Scholarly discussion as engineering the meanings of a European cultural heritage. European Journal of Cultural Studies 19, 1–18. DOI:10.1177/1367549416631996.

Lähdesmäki, T. (2015) Materiaalisuus ja paikka eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa. Tahiti – Taidehistoria tieteenä 5:4. (http://tahiti.fi/04-2015/tieteelliset-artikkelit/materiaalisuus-ja-paikka-eurooppalaisen-kulttuuriperinnon-tuottamisessa/)

Lähdesmäki, Tuuli, Kaisa Ahvenjärvi, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Nina Sääskilahti, Tuija Saresma ja Antti Vallius (2014): Mapping the Concept(s) of Belonging. Teoksessa Stuart Picken, & Jerry Platt (toim.) ACCS2014. The Asian Conference on Cultural Studies, Conference Proceedings 2014, 85–99. Nagoya: The International Academic Forum. (http://iafor.org/Proceedings/ACCS/ACCS2014_proceedings.pdf)

Peltola, Henna-Riikka & Saresma, Tuija (2014) Spatial and bodily metaphors in narrating the experience of listening to sad music. Musicae Scientiae 18 (3), 292–306.

Tuija Saresma (2017) Sananvapaus, vihapuhe ja sananvastuu. Teoksessa Kari Enqvist, Ilari Hetemäki & Teija Tiilikainen (toim.), Kaikki vapaudesta, s. 35–53. Helsinki: Gaudeamus.

Tuija Saresma (2016) Vihan ja kaunan tunneyhteisöt: Timo Hännikäisen Ilman-kokoelman affektiivinen esseistiikka. Teoksessa Anna Helle & Anna Hollsten (toim.), Tunteet ja tuntemukset suomalaisessa kirjallisuudessa, s. 221–246. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tuija Saresma & Koko Hubara (2016) Anastamista vai arvostamista? Dialogi kulttuurisesta omimisesta. Koneen säätiön Rohkeus-blogi 7.9.2016.

Tuija Saresma (2016) ’Close the Borders’. Affective Nationalism in Digital Echo Chambers. http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/wp-content/uploads/2016/08/TuijaSaresma-sp7-dpaper.pdf

Saresma, Tuija (2015) Vihapuhe, netin törkymegafoni ja tutkijoiden sensuroiminen. Politiikasta.fi, http://politiikasta.fi/kolumni/vihapuhe-netin-t%C3%B6rkymegafoni-ja-tutkijoiden-sensurointi

Saresma, Tuija (2014) Sukupuolipopulismi ja maskulinistinen standpoint-empirismi. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 27: 2, 46–51.

Saresma, Tuija & Jäntti, Saara (toim.) Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2014.

Saresma, Tuija (2014) Maskulinistiblogi feministidystopiana ja kolonialistisena pastoraalina. Teoksessa Tuija Saresma & Saara Jäntti (toim.), Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, s. 249–284. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Saresma, Tuija (2013) Suomalaisen lukemisen kulttuurit. Teoksessa Mika Hallila & Yrjö Hosiaisluoma & Sanna Karkulehto & Leena Kirstinä & Jussi Ojajärvi (toim.), Suomen nykykurjallisuus, osa II, s. 238-250. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saresma, Tuija (2012) Miesten tasa-arvo ja kaunapuhe blogikeskustelussa. Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja, s. 13−34. Toim. Hannele Harjunen & Tuija Saresma. Jyväskylä: Kampus Kustannus.

Sääskilahti, Nina (2014) Tuhon ja rakkauden maisema. Teoksessa Tuija Saresma & Saara Jäntti (toim.): Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, s. 125–158. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Sääskilahti, Nina (2015) Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War. Historical Novels and the Lapland War. Teoksessa Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen (toim.): Novels, Histories, Novel Nations. Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia, s.279-297 Helsinki: SKS.

Sääskilahti, Nina (2015) Muistamisen onnesta ja kärsimyksestä. Kulttuurintutkimus 4/2015.

Sääskilahti, Nina (2015) Kodittomuus ja kuuluminen Reino Rinteen jälleenrakennuskauden teksteissä. Kulttuurintutkimus 4/2015.

Sääskilahti, Nina (2016) Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus. Tahiti – taidehistoria tieteenä 1/2016.

Sääskilahti, Nina (ilmestyy 2017) Reframing Belonging. Affective Localism and the Early Fiction of Reino Rinne.

Vallius, Antti (2014) Sukupuoli ja työ suomalaisessa maaseutumaisemakuvastossa. Teoksessa: Maisemassa: sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, T. Saresma & S. Jäntti  (toim). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Vallius, Antti (2016) Tila, kuuluminen ja kuva. Tahiti: Taidehistoria tieteenä 1/2016 http://tahiti.fi/01-2016/tieteelliset-artikkelit/tila-kuuluminen-ja-kuva/

Listaa päivitetään.