Kaisa Ahvenjärvi

Kaisa Ahvenjärvi

Olen toiminut kirjallisuuden yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2003 alkaen. Syksyllä 2012 jäin tutkimusvapaalle kirjoittamaan väitöskirjaani, jonka työnimenä on Etnisyys ja sukupuoli saamelaisessa nykyrunoudessa. Tutkimustani ovat rahoittaneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Emil Aaltosen säätiö. Artikkeliväitöskirjani on viimeistelyvaiheessa, ja tarkoitukseni on väitellä keväällä 2017. Tällä hetkellä olen kotiäitinä hoitamassa yksivuotiasta Pyryä.

Väitöskirjassani tutkin, miten saamelainen lyriikka rakentaa saamelaista etnisyyttä ja kansakuntaa sekä saamelaista naiseutta. Aineistonani on saamelaisten naisrunoilijoiden teoksia, jotka on julkaistu vuosina 1980–2013. Lähestyn runokokoelmia yksittäisiä runoja lähilukien ja kontekstoiden niitä yleiseen saamelaisuutta koskevaan keskusteluun ja tutkimukseen. Teoreettisena lähtökohtanani on jälkikoloniaalinen tutkimus. Väitöskirja-artikkelieni aiheina ovat muun muassa äitiyden kuvaus saamelaisessa runoudessa sekä saamen kielen ja saamelaisen mytologian rooli runojen kuvastossa.

Viime vuosina saamelaismääritelmä on aiheuttanut Suomessa kiivasta keskustelua. Etnisten ryhmärajojen määrittely lainsäädännössä on ajankohtaista ”kuulumisen politiikkaa”. Kuulumisen kulttuurit -hankkeessa oma osatutkimukseni pureutuu näiden kuulumisen ja ulossulkemisen mekanismien analyysiin. Kirjallisuuden ohella tutkimuskohteenani tulevat olemaan saamelainen kuvataide ja sarjakuva. Vertailen kulttuuristen kuvastojen suhdetta julkiseen keskusteluun saamelaisuuden ominaispiirteistä. Aineistona käytän saamelaisten yksityishenkilöiden, poliitikkojen, tutkijoiden ja järjestöjen blogeja, lehtikirjoituksia ja kannanottoja.

Kaisa Ahvenjärvi, Jyväskylän yliopisto