KulKu

Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset: Liikkeelläolon ja kiinnittymisen kokemusten ja kuvausten elämäkerrallisia, etnografisia ja intersektionaalisia analyyseja (KulKu)

FT, dosentti Tuija Saresma

Rahoitus: Koneen säätiö, kokeneen tutkijan stipendi

Tutkimuksessa tarkastellaan maahan- ja maastamuuttajien elämäkerrallisia kertomuksia ja heidän arkisia käytäntöjään sekä muuttajien esittämistä mediassa. Muuttajien lisäksi myös jäävien kertomukset ja kokemukset tuodaan valokeilaan eettisistä syistä.
Pääkysymys on, miten ja miksi liikkumisen ja kuulumisen kertomukset ja mediarepresentaatiot eroavat ajallisesti ja paikallisesti. Lähtökohtana on muuttoliikkeen intersektionaalisuus: lähtijöiden ja jäävien kokemukset eroavat esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen taustan ja sosiaaliluokan vaikutuksesta. Arkistojen evakko-, sotalapsi- ja siirtolaiskertomuksia ja -kuvia sekä internetin blogeja ja sivustoja tarkastellaan narratiivisen ja visuaalisen analyysin keinoin.
Monipaikkaista etnografista kenttätyötä tehdään Suomessa, minkä lisäksi kehitellään oikoetnografiaa, jossa tutkija perheineen havainnoi väliaikaisia maahanmuuttokokemuksiaan Virossa ja Alankomaissa.
Osallistavassa työpajassa työstetään äskettäin Suomeen tulleiden kanssa heidän liikkuvuuskertomuksiaan taiteellisin menetelmin, luovan kirjoittamisen ja valokuvauksen, muistelutyön ja reittikarttojen avulla.
Tutkimus lisää ymmärrystä maahanmuutosta ja antaa välineitä analyyttiseen keskusteluun. Hankkeen interaktiiviselle verkkosivustolle kootaan muuttajien elämäntarinoita ja blogeja, valokuvia ja karttareittejä sekä kehitetään uutissovellus, joka taustoittaa muuttamisen syitä.

Avainsanat: elämäkerrallisuus, erot, etnografia, intersektionaalisuus, kertomukset, kokemukset, kuuluminen, maahanmuutto, maastamuutto, media, osallistava tutkimus, representaatiot, taiteelliset menetelmät.

Narratives of Migration and Belonging: Biographic, Ethnographic and Intersectional Analyses of the experiences and representations of being on the move and attaching

The research project focuses on the autobiographies of migrants, their daily practices, and their representations in the media. Besides migrants, also the experiences and narratives of those who stay are in the focus. The main question is, how and why the narratives of mobility and belonging vary both temporarily and spatially.
The starting point of the study is the intersectionality of mobility and migration: the experiences of the migrants differ because of e., g., gender, age, ethnic background, religion, and social class. The materials of the study comprise archival sources, interviews and blogs by migrants in the internet. Multi-sited oikoethnography will be conducted in the Netherlands and Estonia.
Participatory workshops will be arranged where the experiences of the recently immigrated are worked into narratives, pictures, photographs and maps. The aim is to increase the understanding of migration and to give tools for analytical discussion on the affective subject. The interactive web site of the project serves as a platform where the stories, maps, and photographs of the mobile people will be collected; it will also include a news application that will link the relevant societal and global news to give context to the personal experiences of the migrants and those who stay.

Keywords: Artistic methods, autobiography, belonging, differences, experiences, intersectionality, maps, media, migration, narratives, participatory research.